TERROISME SKAL STOPPES

og ders familie med da de ikke ønsker at indtegra sag i det danske samfund men kun kriminaliet at begår så må de forlade danmark på ders ejen regning

FRA DEN ENE DAG TIL DEN ANDEN: 400.000 FLERE UDLÆNDINGE INye tal for personer med indvandrerbaggrund i Danmark skaber bekymring hos Dansk Folkeparti, der advarer om en begyndende befolkningsudskiftning. 400.000 nye med udenlandsk baggrund er værd at bekymre sig om, mener Pia Kjærsgaard: »Jeg er virkelig nervøs.« DANMARK

https://www.berlingske.dk/danmark/400.000-flere-med-indvandrerbaggrund-end-vi-troede-vi-maa-forstaa-alvoren 

Støttepartier frygter en glidebane væk fra retssikkerheden: »I Danmark er det sådan, at når man har udstået sin straf, er man ikke længere

Hverken SF, de radikale eller Enhedslisten vil umiddelbart stemme for regeringen forslag om, at politiet uden retskendelse skal kunne

Regeringen er på vej ned ad en retspolitisk glidebane, når den vil give politiet øgede beføjelser til uden retskendelse at gå ind i hjemmet hos fremmedkrigere, der er dømt for terror. Det frygter regeringens støttepartier, der påpeger, at det ikke er længe siden, det var en anden gruppe kriminelle, politiet skulle have nye muligheder for at holde øje med.​ TERROIST SOM ER DØMT

 https://politiken.dk/indland/politik/art7661353/St%C3%B8ttepartier-frygter-en-glidebane-v%C3%A6k-fra-retssikkerheden-%C2%BBI-Danmark-er-det-s%C3%A5dan-at-n%C3%A5r-man-har-udst%C3%A5et-sin-straf-er-man-ikke-l%C3%A6ngere

Røde lamper blinker hos dommere og advokater: I op til 10 år vil regeringen lade politiet gå ind i dømtes hjem uden retskendelse

Her går man for vidt, lyder det fra blandt andet dommerforening og støttepartier.Der sker en langsom, men sikker udhuling af retssikkerheden, når regeringen vil give politiet lov til uden en retskendelse at gå ind i dømte fremmedkrigeres hjem i en periode på op mod 10 år. Sådan lyder advarslen fra Den Danske Dommerforening,

de gule vest  folkeparti bakker lovforslaget up  at politiet må gerne trange ind hos de som var dømt for terroisme  

vi bakker politiet up   og forslog at de hæver det til 50 år  skal politiet have adgang  

 https://politiken.dk/indland/politik/art7660974/I-op-til-10-%C3%A5r-vil-regeringen-lade-politiet-g%C3%A5-ind-i-d%C3%B8mtes-hjem-uden-retskendelse

Indfør seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, så unge lærer at respektere grænser

https://www.information.dk/debat/2020/02/indfoer-seksualundervisning-paa-ungdomsuddannelserne-saa-unge-laerer-respektere-graenser

DE GULE VEST FOLKEPARTI BAKKER UP OM IDEN 

Nu er vi 5.822.763 mennesker i Danmark 

og nesten 1 milion muslimer og rasten fra andra lande Der er færre unge og flere ældre end tidligere, viser nye tal fra Danmarks Statistik

danmark skal af med islamister godt 500.000 muslimer og andra herkost som usa og jøder og øst evrupa så vi lander på 6 milionder

men rasten må rejse vider vor de kom fra det gælder også muslimer som er født i danmark men får ikke dansk pass forde men er født i danmark En ændret sammensætning af befolkningen bekymrer os maget i de gule vest folkeparti