så er tiden til at vær politiker 

                KANDIDAT TIL FOLKETINGET  OG POLITIKER  

                  MEDLEM  AF  DE  GULE  VEST  FOLKEPARTI    

                                  HAN ER  56  ÅR GAMLE 

                                   GRADIMIR  MILJKOVIC 

vi yder gerne support  vis du har brug for os  på  mail  

 de.gule.vest.folkeparti@gmx.com   eller

tellefon no    +45   52169200   OPEN FRA

MANDAG  ---FREDAG  FRA  10.00   TIL  18.00 

WEEKENT    LUKKET  

så er tiden til at vær politiker af min vrede at vælge at finde mig vad som helst vad der sker i danmark fra kommune mobning med ders bofeleskaber med opsyn til til en gade liv har jeg på hast at vælge oprør mod systemet har valtjeg vil vær politiker og vil gerne vær statminister og er 56 år gamle mit navn er gradimir miljkovicog mig seld gradimir jeg har veret gådet på skole la cour vej skole på fredriksberg og lindevangs skole også på fredriksberg til jeg bliv mer voksne to jeg til jyderup kostskole ved skarsøen og sender gik jeg ipå hjortholm kostskole ved fulebjerg i vest sjæland og nu er jeg 56 år gamle og vil forny danmark fult ud med redstart danmark på ny

jeg har noget at byde på til hr og fru danmark så nu danner jeg officelt en nyt parti de gule vest folkepartivor parti de gule vest folkeparti er en gren af det franske revolution som statet i frankrig nu er den kommet til danmark også via mig jeg har rykket de gule vest til danmark så danmark er en gren af det globale af de gule vest som er i nesten alle lande også i usa findes vi og australien vi er også i honkong og i egypten

DE  GULE   VEST  FOLKEPARTI   VIL  TILIVS  MED   FACEBOOK   AT BESTEME VAD DER MÅ SIGS   VI SKAL HAVE LOVGIVNING OVER  SOCIALE MEDIER  

DET DANSKE POLITI  SKAL RANSANSES  FOR  POLITIK AT DE IKKE MÅ  MEDVIRKE I POLITIK UDEN SET VAD  POLITIKERNE SIGER   POLITIET SKAL VÆR NEOTRAL OG PASSE DERS JOP  MEN IKKE GÅ OG FORFØLGE FOLK ELLER TRUGE DEM AT FRATAGE DEM AT DE IKKE MÅ GÅ DER 

DET LOVER VI  AT  FÅ STYR PÅ  DET KRIMINELE POLITI   I DANMARK

Stærkt, kulturelt værdifællesskab

Der findes mange dejlige steder på jorden, men der er noget helt særligt ved Danmark. Danmark er vores. Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Og en kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi vi sikrer, at ofre beskyttes og gerningsmænd straffes og at straframmen er passende. Det giver os en høj grad af tillid til hinanden, at vi deler grundlæggende værdier.

Vi er et dannet folk med en grundlæggende respekt for hinanden, vores historie, vort kristne fundament,og vores fælles myndigheder. Et folk, der kan tale sammen om tingene og leve side om side i fred, frihed og frisind uanset køn, oprindelse, tro, seksualitet og sociale forhold. Men det er ikke givet, at det altid vil være sådan. Værdier som vores ytringsfrihed,  begranset religionsfrihed og vores ret til at forsamle os er under pres. Derfor ser vi et stigende behov for at værne om den kultur og de værdier, der giver danskerne frihed til selv at bestemme, hvordan vi vil indrette vores tilværelse. og  vor  liv  

Kriminelle udlændinge skal udvises 

Vi ønsker hverken at lægge jord eller frihed til kriminelle udlændinge. Tolerance over for kriminelle udlændinge ødelægger fællesskabet for alle, der lever sammen i fred og fordragelighed og bidrager til det danske fællesskab, uanset oprindelse og tro. Udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, skal udvises, så retsbevidstheden i samfundet bevares, og så vi også fremover kan sikre den solidaritet og tryghed, som kendetegner vores samfund 

Vi vil genoprette lov og orden, stoppe illegal indvandring, forhindre menneskesmugling og sikre, at familier på flugt kan blive sammen tæt på deres hjemland og således let kan repatrieres. Derfor skal al hjælp til krigsflygtninge foregå i deres nærområder, og vi skal kun give beskyttelse til personligt forfulgte flygtninge med familie, som kommer direkte fra FN's flygtningelejre på en fast årlig kvote. 

          udvisning af udenlandske forbrydere omgånde uden domstole

                                da det koster hr og fru danmark skatte kr

Vi vil udvise alle kriminelle udlændinge. Derfor vil vi have dansk lov på dette område til at stå over Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så vi ikke tvinges til at huse udenlandske forbrydere på dansk jord. Vi vil ikke acceptere, at menneskerettighedsdomstolen konstant udvider udlændinges rettigheder i Danmark. Vi bør udtræde af Schengen samarbejdet, og på nationalt initiativ sikre permanent grænsekontrol, for sikkerhed og tryghed for Danmark.

prassemedelse  af de gule vest  folkeparti

prassemedelse om reklame som saøst vil til livs covit-19 de gule vest folkeparti vil ligaliser dem vi mender helt bestemt også privat maket skal vær med at stoppe covit-19 det ikke kun stat opgave vad det andgår facist eu unionen er vor klar besked at vi ikke anderkender love fra eu facisme og aldrig vil brug dem i danmark https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE12184953/foedevarestyrelsen-slaar-ned-paa-mirakelmidler-mod-covid19/ 

jeg kritiser fødevarstyrlsen for at blande sig i politikde er ikke politiker og de skal passe ders jop ikke at blande sig i politik de skal ikke gå eus erne med forbud mod kost tilskud mod covid-19 da vi betrakter det helt legalt og folk som kan komme med løsning til at kneke covid-19 edr jertlig velkommen at sette reklamer up i internet vi godkender det og vi forsvar det 100 prosentkun falske reklamer og falske produkter vil vi ikke forsvar fødevarstyrlsen skal ikke stoppe noget som helst uden der lavet lov om det de skal ikke gå og brug eu regler mod reklamervi vil da indvester i at private kan vær med i bekempelse af covid-19 det skal vær klokke rent for fødevarstyrlsen stop det eller føld det når det bliver valg til folketinget det vil vi brug modfødevarstyrlsen og det kan koste fyringer i fødevarstylsen det vil vi nedlege jeg advar fødevarstylsen bedra tag det saøst ind bar kikke omskuller da vi mender det der vil blive konsekvens over at stoppe reklamer og produkter som private lavervi vil krave fyringer de der hentra privat market som vil hjelpe til at bekæmpe covit-19det skal vær free market i danmark folk må vælge seld vad de vil købe af produkti har 7 dage at rette up eller får det konsekvenser... klag gerne vi holder fast på vår sag om konsekvens det må gerne betraktes som en trusle politisk mod fødevarstyrlsen med venli hilsen

de gule vest folkeparti gradimir miljkovic

prassemedelse om stram kurs navne skift er det samme men rasmus glemmer jo at skifte ham seldd ud når han stifter en nyt parti avgørlsen er vil vær det samme uden set om det kær barn skifter til vorhær parti vil vælgnævnet vær det sammepartiet andmelt i gen at vil brug nye metoder at få vin i sejlerne at stillet upvia hans facebook side har han fundet nye metoder at få vælgerne i og i gen at bedraver vælgnævnetde gule vest folkeparti stoppet stram kurs siste gang det gør vi i gen vi andmelte rasmus til vælgnævnet sekretiatfor en månle siden for at han vil vil brug medlemer til at flytte til vælger eklæring sekretiat fortalte mig det ulovlidt det vil stride med ratning til vælghusk på det kær barn har jo mange søde navne uden set vad han vil gør vil han blive mødt med en nej men kan ikke snyde sig som bedraver i valg DET SKADER JO DE NYE PARTIER DER VIL HAVE DET DEMOKRATISK VALGvi de nye partier vil blive skadet på grund af stram kurs falske eklæringer det vil blive svært at men kan stille up naturlivis vi de nye partier vil da bakke up at men skrur bissen mod vælg fusk det ser vi som bedraveri VOR ER POLITIET OG VORFOR VIL POLITIET IKKE GRIPPE IND I DEN ALVORLIDT FUSK BEDRAVERI I VALGvor er politiet i denne form for valg bedraveri og vad har de gjort mod stram kurshan fil udbetalt nesten 3 milion kr for at fuske sig til valg HAN SKIVER JO FØLGNE FRA STRAM KURS
Hjælp Stram Kurs' søsterparti Hard Line med en vælgererklæring,
så vi kan stille op til Folketinget efter 27 oktober 2020,
hvor Stram Kurs' nuværende ret til at stille op udløber.
https://hard-line.dk/

Hard Line 124

MEN VALGNÆVNET HAR SVARTET TIL STRAM KURS at stram kurs ikke må samle vælgstemmer fram til 2023 det vil han skide dem en støkke til vælgnævnet han pønser på at komme ind i folketingethan vil bruge alle feje triks der står for ham at komme ind i folketinget udemokratiske metoder nu vil han i gen med det nye sølle navn hard lineat stille up med det nye søster parti Hard Line at bryde gemmen med feje triks at opnå at stille up og bedrave sig ratten til milionder af kr https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12184899/ministerium-vil-ikke-stoppe-paludans-partifinte-det-ville-vaere-meget-vidtgaaende/ nu advar jeg i gen til valgnevnet og politiet om det nye kær barns navn så de er klar over vem de skal holde ekstra øjene open https://hard-line.dk/der planleges overfacebook lukket gruppe maget seld de gamle trole som stillet up delter med at finde de verste huller i loven at snog sig i at komme til at stille up det er profesionele folk der kender loven fra a til z derfor bruger de alle feje knep at stille up mens vi andra nye partiet må før valg efter loven og bar se på at en parti øleger det for andra partier det gir jo ikke noget mening at det samme pason stifter nyt navn og vil have det godkent på løgne bedravisk metoder hos valg nævnet med venli hilsen de gule vest folkeparti gradimir miljkovic

Fælles ansvar for samfundets svageste

Det ligger dybt i vores kultur, at vi er solidariske og tager os af hinanden. Derfor har vi indrettet et samfund, hvor vi får hjælp, når uheld, sygdom eller alderdom gør det svært for os at klare os selv.

Men systemet er efterhånden blevet så bureaukratisk og uigennemskueligt, at man skal være stærk for at klare sig, hvis man bliver syg eller rammes af uheld. De, der har allermest behov for hjælp, lades i stikken, og samtidig omfordeles en alt for stor del af samfundets velstand mellem middelklassens borgere. Det er dyrt, dumt og umyndiggørende, at mennesker gøres afhængige af ydelser fra det offentlige for at kunne betale deres udgifter til det offentlige.

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Systemet skal forenkles, og vores socialpolitik skal altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Civilsamfundet skal styrkes, og familierne og de nære fællesskaber skal i højere grad have frihed til selv at tage sig af deres nærmeste.

En hånd til de svageste

Vi skal holde en hånd under de svageste i vores samfund. Samfundets hjælp skal derfor målrettes dem, der ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre værdige liv til de svageste ældre, udsatte børn og folk, der er syge i krop eller sind. Børns rettigheder skal respekteres, og i konfliktfyldte skilsmissesager skal barnets tarv veje tungest. Vi vil sikre, at hverken mor eller far uberettiget kan fratage barnet ret til samvær med begge forældre.

Frihed til at drage omsorg

Vi finder det naturligt, at menneskers sociale behov bedst favnes og imødekommes i de nære relationer; i familien, blandt venner og på arbejdspladsen. Vi vil derfor give familierne og civilsamfundet mere økonomisk frihed til at drage omsorg, når et familiemedlem, en nær ven eller en ansat rammes af sygdom eller misbrug. Ligeledes ønsker vi, at børnefamilier skal have større økonomisk frihed og råderum til, at drage omsorg for egne børn.

                        Mindre stat - mere menneske

Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser. Vi ønsker et samfund med mere økonomisk frihed til danskerne.

Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Sådan ville vi aldrig forvalte vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge. Statsmagten er blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige. Skattetrykket skal ned, dyre og ineffektive tilskudsordninger skal afvikles, statens og kommunernes opgaver skal reduceres, og enhver regel, der ikke gør danskerne rigere eller friere, skal afskaffes.

Love og regler er blevet så komplicerede og omfattende, at det kræver en specialuddannelse at finde rundt i dem. 'Nødløgne' og mørklægning af offentlige dokumenter er tydelige symptomer på den skæve magtfordeling i samfundet. Det svækker civilsamfundet og gør os til undersåtter af staten. Det var ikke det, der var meningen med grundloven. Den skulle sætte os fri.

Mere frihed og ansvar til danskerne

Vi mener, at pengene ligger bedst i danskernes lommer. Vi vil derfor begrænse antallet af opgaver, som det offentlige skal løse, og reducere omfordeling og bureaukrati. Det vil mindske skattetrykket og skabe økonomisk frihed for den enkelte familie til selv at vælge, hvordan tilværelsen skal indrettes.

Økonomisk tryghed for borgerne

Vi vil værne om retssikkerheden i vores samfund. SKAT er blevet en stat i staten, og magtforholdet mellem staten og borgerne er vendt på hovedet. Vi vil forenkle skattesystemet og rydde ud i bureaukratiet, så systemet bliver billigere og mere overskueligt, og så den almindelige dansker kan føle sig tryg i forhold til sin økonomi.


STOP RADIKALISERING AF BEFOLKNING

DE  GULE  VEST  FOLKEPARTI  VIL SE  PÅ   DE  DANSKE  SKOLER  SOM RADISER   UNGE  TIL RADIKAL  MILJØ  DEM VIL  VI GERNE LUKKE NED OMGÅNDE  VI VIL IKKE FINANSER RADIKALISME   AF NOGET ADT    VI TAR EKSEMPLE  UNGE  VIL  RADIKALISER  ANDRA UNGE AT  VÆR MED I RADIKAL  MILJØ   DE SKAL SMIDES UD AF SKOLEN OG  POLITI ANDMELES FOR AT SPRADE RADIKALISERING I DANMARK   MED DET HÅBER VI AT FÅ DE KRIMINELE RADIKALE  SAT BAG  TRAMMERNE  UDEN SET   LAND DE KOMMER FRA  I DANMARK  HØR DET IKKE HJEME  AT VÆRVE  RADIKALISERING AF  BEFOLKNING  

vælgererklæring  til  folketings valg

Hvad er protestbevægelsen De Gule Vest folkeparti ?Protestbevægelsen De Gule Veste (på fransk Gilets Jaunes) er en oprørsbevægelse, der opstod i efteråret 2018 som en reaktion på den franske regering og præsident Emmanuel Macrons planer om at skrue op for skatten på brændstof som led i regeringens klimapolitik. Iført gule trafikveste gik tusindvis af demonstranter på gaden, besatte rundkørsler og markerede deres utilfredshed, fordi de mente, at regeringens politik ramte socialt og økonomisk skævt og lagde yderligere pres på de i forvejen økonomisk og socialt dårligst stillede. Protesterne startede som fredelige demonstrationer, men udviklede sig siden til voldsomme gadekampe mellem demonstranter og myndigheder, hvor der blev brugt tåregas, chokgranater og vandkanoner, og både demonstranter, politi men det behøver vi ikke i danmark vi har en plan vi går efter statmagten for at endra det vi lovet befolkning vi vil redstate danmark fra staten.. 

Generation Identitær er en patriotisk bevælse 

DET KAN DUKOMENTERS FOR AT DEN ER IKKE FACISTISK  ELLER NAZISTISK  DET ER UNGE I HELLE EVROPA DER DELLER EN FELLES BEKØMRING OVER DEN STINDE   BANDEKONFLIKT OG VOLD OG TERRROISME AF  MUSLIMSK  BAGRUND  DE GÅR IKKE PÅ GADEN OG ANDKRIPPER MUSLIMERNE  MEN DE DEMOSTER MOD DE KRIMINELE                            INDVANDRA  SOM  HAVRA EVROPA  .. NY GENERATION  ER KOMMET FOR AT BLIVE  DER 

    DET  MENDER VI  FRA DE  GULE  VEST  FOLKEPARTI  OM DE UNGE  GENERATION  IDENTITÆR  VI MENDER                          OGSÅ  AT DE  SKAL HAVE  FREE  RAT  AT  VÆR  PÅ  GADEN  PLAN  SOM  ANDRA  GRUPPERINGER 

                    DER   SKAL   IKKE   HARSKE   MISFORSTÅLSE  OVER  GENERATION IDENTITÆR  de er  indveteret i vor politik vis de vil    og VEM  er de så

De voldelige venstreradikale

Gruppen Revolutionære Antifascister er sådan set hele årsagen til at Generation Identitær er blevet inviteret til debatmøde på Christianborg. For det var dem, der truede med at blokere Vartov, hvor Trykkefrihedsselskabet oprindeligt havde planlagt, at mødet skulle foregå. Revolutionære Antifascister har med andre ord presset Generation Identitær ind på Christiansborg. Ikke desto mindre er de voldsomt utilfredse med, at vi er derinde.

Gruppen er mest kendt for at posere med skydevåben på de sociale medier, og opfordre til angreb på den tyrkiske stat. Deres medlemmer er altid anonyme, hvilket giver mening, når man tænker på, at de betjener sig af kriminelle metoder. Det gør naturligvis også, at deres troværdighed kan ligge på et meget lille sted.

I anledningen af deres demonstration på torsdag har de skrevet, hvad der må siges at være en meget tekstrig løbeseddel, skrevet i et sprog, der er så studentikost, at man ikke er i tvivl om at det er yderligtgående venstreorienterede, der har skrevet det. Her omtales vi naturligvis rutinemæssigt som racister og fascister, som det er kutyme for dette marginaliserede segment at kalde alle de er uenige med. Der er dog flere perler at finde på dette mesterværk af en løbeseddel, som vi gerne vil dele med jer. Fx denne fine påstand:

"Når der tales om remigration er der ingen tvivl om, at der ganske enkelt er tale om en omskrivning af ønsket om folkemord og etnisk udrensning af ikkehvide, muslimer og jøder."

Utroligt nok, for vi taler aldrig om hudfarve eller jøder. Det er ikke rigtigt noget, der interesserer os. Alligevel lykkes det for fantasterne fra det kommunalt finansierede ungdomshus, at bilde sig selv ind, at vi er optagede af den slags. Vrangforestillingerne er mere end almindeligt vilde hos denne subkultur, når de kan få det, at vi mener, at afviste asylansøgere, kriminelle udlændinge og udlændinge med illegalt ophold i Danmark skal hjemsendes, til at handle om folkemord. Der er ingen tvivl om, at i deres eget hoved, så er de i gang med at forhindre et nyt fjerde rige, når de står der og råber skældsord på gaden eller slås med politiet. Venner, vi taler om et debatmøde, hvor borgere med forskellige meninger taler sammen.

Normativt raske og sunde unge mennesker

Helt tosset bliver løbesedlen dog til sidst, når de skriver:

"Deres mediestrategi og grafiske udtryk sigter desuden efter at skabe en aura af respektabilitet og professionalisme, der skal gøre deres horrible ideer alment gældende, og med appropriering stjæler de rask væk aktionsformer og visuelle udtryk fra deres politiske modstandere, og kombinerer dem med klassiske fascistiske propagandaudtryk, både når de benævner sig som forsvarere af en svunden verdensorden, og når de poserer med normativt raske og sunde unge mennesker i fuld vigør for forsvaret "Fædrelandet" (sic). "

Udover, at vi aldrig har forsvaret nogen svunden verdensorden, men nærmere er optaget af fremtiden uden dog at glemme fortiden, så finder vi det mere end almindeligt morsomt, at det for denne gruppe er et kritikpunkt i sig selv, at vore aktivister er "normativt raske og sunde unge mennesker".

På den yderste venstrefløj ser man ofte hærget ud, lever usundt og dyrker det grimme, frem for det smukke og gode. For dem er det en provokation i sig selv, at andre normalt udseende mennesker stiller sig op med åben pande og siger deres mening på fredelig vis. Det raske og sunde står i stærk modsætning til det vi ser på den yderste venstrefløj, og derfor er det skældsord for dem. Sådan er der nok ikke mange, der har det.

               INDFORMATIONERNE STAMMER FRA  GENERATION IDENTITÆR  DET ER DERS  UDSAVN


DE GULE VEST FOLKEPARTI TRUGER VENSTRAFLJØJEN AT FÅ LUKKET DERS NET AVIS NED

FORDE DEN ANDKRIPER ANDRA FORENINGER OG TILSVINDER DEM FOR FACISTER VI HAR JO SET VAD DE GÅR OG LAVER VI VIL GULE VEST FOLKEPARTI KAPRA DERS LINK SÅ DE IKKE SPADER DERS FACISME UD I MEDIERNE DET KUN TID FØR DET SKER

https://konfront.dk 

                                               https://www.youtube.com/channel/UCi71jjq2pv3Txs1KnSAwA9Q  


Generation Identitær er en patriotisk ungdomsbevægelse med afdelinger i mange europæiske lande.  du kan læse om det på  link  mod du er medlem  primiom   ....    link  de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/generation-identitaer/  


vi er en mitterparti men tag ikke fejl af vi er også islam kritisk parti


De Gule Veste har banet vejen for en politisk genstart

                                VI VIL REDSTATE  DANMARK PÅ NY   

ASYLSØGER  SKAL  VÆR I FLYTNING CENTER   IKKE I BOLIGER 

de bliver set i lejliheder og villager og  tag over hodet  men de hjemløse  kan  få  gaden   det mender vi i gul vest  folkeparti at det må stoppes omgånde  vi mender at hjemløse skal føst i køen  får at få bolig   det er vor merke sag og  asylsøger skal sist i køen men springer ikke køen over ....

vi er en mitterparti men tag ikke fejl af vi er også islam kritisk parti fult ud som andra lande og politiker og vor ider er at tag ider fra højra og venstra partier og indfør nye love som men har ude i andra stater vi vil mikse udlandske love med ider fra højra og venstra partier sammen og se vad vi får ud af det Og hvem ved - måske også snart hjemme i Danmark? For er Europa ved at få et hjerteanfald? af de gule vest de gule vest har avdelinger nesten overaldt i eu og udenfor eu også  

De antipolitiske Gule Vest folkeparti 

 står ved en skillevej: Skal de demonstrere i gaderne eller selv blive politikere?

JA  VI VALTE AT BLIVE POLITIKER I DANMARK  FORDE VI KAN TILBYDE NOGET TIL HR OG FRU DANMARK  SOM ANDRA HAR LØGET  NONSTOP  VÆLGERNE   VI HAR IKKE NOGET AT LYVE  VI VIL GIVE DET SOM BEFOLKNING ØNSKER  SIG 

                            GRADIMIR   TIM   MILJKOVIC   

            DE    GULE   VEST   FOLKEPARTI   POLITIKER  

Hvad kæmper De Gule Vest folkeparti mod


vil ikke acceptere stigende leveomkostninger, 

De Gule Veste vil ikke acceptere stigende leveomkostninger, og faldende købekraft og økonomisk ulighed. vor kamp er mod En protest mod økonomisk udvikling og socialt nedskeringer vi siger stop for madspil det skal gives til hjemløse men ikke til flytninge eller asylsøger de skal sendes retur på ders ejen regning 

ad fanden sker der for de  politiker på folketinget  og vad skal det gør godt for at indporter  nye flytninge til landet når vi ikke har styr på dem vi har i landet 

 https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nu-modtager-danmark-igen-kvoteflygtninge/8021182

de gule vest  folkeparti siger det dypt sygt i låret at indporter nye flytninge til landet   danmark risiker  borger krig med muslimerne  vis det ikke stopper  de radikale krafter viser manøver i evropa   og i danmark dukker de up langsomt men sekkert fram og det kan tilsist ende blød bad i danske gader  

      MOD  terroister i danmark

læs  mer om det på

link   de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/terroisme-skal-stoppes/ 

Andreas Steenberg (RV)

Udlændingeordfører for De Radikale Andreas Steenberg siger, at partiet håber Danmark tager 500 kvoteflygtning i 2020.

- Det er nogle af de svageste mennesker i verden, og vi synes, det har været en skamplet, at vi ikke har taget imod kvoteflygtninge. 

De radikale truer med at vælte regeringen uden klimaplan

De radikales Morten Østergaard vil vælte regeringen, hvis klimahandlingsplanen ikke er på plads inden 5. juni

WOOW  DER SER MEN  RADIKALE  TRUSLER   MEN FORNOFTI IDE AT VELTE REGERING   DET SIGER VI JA TAK  TIL 

SÅ KAN VI MÅSKE KOMME IND I FOLKETINGET 

 https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/de-radikale-truer-med-at-vaelte-regeringen-uden-klimaplan/8021198

 https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ultimatum-til-dan-j-du-har-14-dage/8017152

vor kamp er Vores børn skal have en tryg start på livet i danmark

vor kamp er Vores børn skal have en tryg start på livet i danmark vem vil dog sig nej til det 

vi siger at det mor der bestestemer over barnet til hun er 20 år gamgle far bestemer når en domstol har taget forældramyndihed fra moren  

vor politiske og sociale emne som pension 

vor politiske og sociale emne som pension og lønstigninger, iværksættelsen af et rigtigt demokrati og krav om, at de rige betaler mere til samfundet, forklarer og imod regeringens nedskæringer og den høje arbejdsløshed 


Ny lov kan betyde masselukninger blandt moskeer

DET VIL GLÆDE OS  VIS DE LUKKER DERS FACISTISK  LORT NED I DANMARK
DANMARK ER IKKE EN MUSLIMSK  STAT  DET ER KRISTEN STAT 

                 Nej tak til reklamer 

Mit forslag går ganske enkelt på at vi skal reducere forbruget af papir til gratisaviser og reklamer..Det er helt åbenlyst at der sløses voldsomt med papir, til produktion af reklamer og gratisaviser, på denne måde vil vi forhåbentlig kunne skåne miljøet for en masse unødigt overforbrug af naturens ressourcer. tragerne udslettes og vi har minra luft at gør med i felleskab  er der firma der har produkt der vil reklarmer  så vas go gå på gaden med en lille stan  og reklarmer  bar ikke på papier  og i tv og på internet  det er de gule vest  folkeparti   holdning

 mod bande konflikt i danmark

udlandsk herkomst  af bander  udvises omgånde af danmark 

vi skal ikke brødføde terroister det ud af danmark omgånde

Det skal ved lovgivning forbydes at plastikbæreposer må sælges eller tilbydes i danske butikker. Dette gælder al plastik der tilbydes seperat fra nogen anden vare.

ink   de-gule-vest-folkeparti.webnode.dk/projekter/

https://ekstrabladet.dk/plus/krimi/bakkede-vildt-for-sit-liv-kvinde-undgik-kugleregn/8019026 


DE GULE VEST FOLKEPARTI TRUGER VENSTRAFLJØJEN AT FÅ LUKKET DERS NET AVIS NED

FORDE DEN ANDKRIPER ANDRA FORENINGER OG TILSVINDER DEM FOR FACISTER VI HAR JO SET VAD DE GÅR OG LAVER VI VIL GULE VEST FOLKEPARTI KAPRA DERS LINK SÅ DE IKKE SPADER DERS FACISME UD I MEDIERNE DET KUN TID FØR DET SKER

https://konfront.dk 

stop  orginiseret het mod legal  folkeparti

                           det er kriminelt at tilside  vor  parti   de gule vest  folkeparti  som er godkent af  valg nævnet 

hetz fra de borgerlige medier,der ikke vil bringe vor prasseindfo ud i net aviserne de ved jo vi er godkent real som en parti i danmark og vi kemper for en land som danmark  og danske vardier som at redstate danmark på ny  forde befolkning  ønsker bedra samfund at leve i  ind libraisme som minipoler med ders fake demokrati  nonstop

vi i de gule vest  folkeparti i danmark vil ikke finde os i den hets  forde medierne kør en facistisk kampanje mod os  at de kan sort dekke vor parti  de gule vest folkepari at de vil skramme vor vælger at vi ikke stiller up til folketings valget  2023  

medierne har ikke set vad vi byder på en ny danmark efter den er redstatet  de har ikke taget kontakt med de gule vest folkeparti  i danmark  og sport  vad der forgår  

de har kun en tilfeles at ølege os forde vi er anti  libelister og vil give mer magt til hr og fru danmark  og at de skal vær med at besteme  vordan penge skal  brugs best  ind at brug dem på militær og våben   og til  facist  nato  og   eu union tosserne  

mens de danske meder får milion beløb af det danske stat  for at skive det er ikke passer og drive hån mod andra  kent   fra rusland  og nu china  og iran

de undertrykker andra stater nonstop  det er jo en led i folkemorderen usas  propaganda politik at før fram i verden 

mens de gule vest  folkeparti  har en anden holdning  ind  librelisme har at tilbyde  hr og fru danmark  med at de må sig ders mening i aviserne elektronisk de bliver  fotalt vad de må skive og ikke må  og max  vormaget de må fylle

vi kæmper for en bedra danmark vi kan leve i 

vi kæmper for en bedra danmark vi kan leve i og vor ældra har det godt og vor hjemløse har en seng at sove i og at de rige seld skal betale for alle udgifter og seld leve med de penge de har tilbage når de har betalt skat a de mange års ikke har betalt skat af 

stop fly rejser  tag  kolitiv rejse


og vi kemper for en bedra trafik at stoppe fly rejser men tar kolitiv rejser som tog og farger og bus  at flive skal det koste  maget dyrt i  fly skat  fra 25.000 kr i skandinavien  men 45.000 i evrupa  kær vælger har i teng på vormange fly der flyver om dagen  mer ind 8 milionder bar i eu  de skader vor lanbrud og natur og vor luft og vor skove som bringer os luft at vi kan leve på denne hjorklode

 https://de-gule-vest-folkeparti.cms.webnode.dk/det-danske-trafik-forlig/

De Grønne i Tyskland vil forbyde indenrigsfly

i danmark vil vi de gule vest  folkeparti  forbyde  indenrigsfly og udrigsfly 

    vi kemper mod fatidom vi kemper for danmark 

vi kemper mod fatidom vi kemper for danmark vor kamp er ikke at tag fejl af vi har samme moto over det danske junter som i frankrig men vi har noget at byde  vad har libralisme at byde dig  kun fake demokrati

           tryn ikke andra lande 

der er politiker som trynder andra lande uden den self ryder up for sin ejen dør med ders problemer de har

danmark er ved smelte sammen

Nu er vi 5.822.763 mennesker i Danmark  læs mer  på  link 

https://de-gule-vest-folkeparti.cms.webnode.dk/terroisme-skal-stoppes/

vi vil stramme up om tørklade forbud

nu også beklædning som er arabisk og hallad kød forbud i danmark

muslimer og afrikander i beskeftilse ja tak

en kost i hånden og komme i gang at feje danmarks gader som no 1

de kan vær rengørning på sygehuse no 2

de kan drive små butiker som blomster butiker og små grønhandlerog små kiosker der vi brug for ders hjelp 

vis firma private andsatter dem til andet må det vær på firmatets ejen regning

det gælder for muslimer og afrikander og romandien 

muslimer skal ikke vær andsat i det offligt  room  på  kommuner eller  inde for staten   eller at vær politiker i danmark 

muslimer skal ikke andsattes i det offlidt som  hjemehjelper eller  sygeplajske eller læger eller politibetjente  eller at vær politiker

det strider med indtragrationen 

jeg går efter statminister posten 100 prosent det er jo en mision men har som politiker 

jeg har noget at byde på som andra ikke har  men de lover gule grønde skovle men de holder det ikke 

jeg har noget at byde på jeg vil redstate danmark på ny for at gør det har jeg brug for din stemmetil at gør det som jeg har lovet det kun på denne måde vil jeg kunne gør min plikt for befolkning 

jeg vil avskaffe brugerbetalning til offligt transport i danmark

De Gule Veste er mere: De skaber kollektive, bæredygtige løsninger

    Metro til københavn NV, Brønshøj og Husum og køge og slagelse og nykøbing falster og indteger de private bander i metro system og metro til sverige til malmø det er en del af de gule vest  folkeparti ønsker  ....Vi ønsker Metro stationer ved Bispebjerg Hospital, Hulgårdsplads, Brønshøj Torv, Husum Bypark og videre mod Tingbjerg. Der er mere end 20 millioner passagerer som benytter linje 5c om året. Det er mere end nok til en metro hver 4. minut. Københavns Kommune har i mange år ønsket en Metro linie som erstatning for Europas mest benyttede Bus linie. En Metro linie fra København H til Østerbro via Forum station og Rigshospitalet og mod Nordvest, Brønshøj og Husum er ikke billig. Hvis det ender med, at man i stedet for en ny metro linie, vælger en discount løsning som en Letbane vil være, så vil Frederikssundsvej flere steder blive lukket for gennemgående trafik, da Letbanen skal have første prioritet på den smalle vej. Dette vil ødelægge bydelene og især handelslivet på Nørrebro, i Brønshøj og Husum, da det bliver vanskeligt at parkere foran butikkerne i området.Vi ser gerne en Metro under jorden som gør bydelene til en del af "Byens Puls" så man ikke skal skifte mellem mellem Letbane, Bus, S-tog og Metro, bare fordi man bor i et nedprioriteret område af København. 

Kender I nogle som bor i København NV, Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Gladsaxe, så fortæl dem om forslaget her.
Ja tak til M6.Hvis man bruger Hulgårdsplads til skakt arbejdsplads og graver ud derfra i begge retninger, så har man et nemt sted for lastbiler at køre den overskydende jord bort. Etape 1 skulle så bygges fra Hulgårdsplads til Skjolds Plads og etape 2 fra Hulgårdsplads til Tingbjerg via Bellahøj, Brønshøj Torv og Husum Bypark. Så kan passagerne benytte Cityringen M3 indtil resten af M6 bliver bygget færdig som er etape 3 fra Skjold Plads til København H via Rigshospitalet, Dronning Louises Bro, Forum og København H.
Linie 5C blev brugt af mere end 18,2 millioner passagerer i 2018 og er støt stigende og er en af Europas mest benyttede bus linier. For at en Metro linie kan bære så mange passagerer skal den kører mindst hver 4 minut. I 2014 brugte over 20,2 millioner påstigende linie 5A, men passagerene har siden da fravalgt ruten på grund af plads mangel i busserne og især den langsomme køreplan, fra Husum til Nørreport.

nu skal danskerne lær at brug kolitiv transport det gælder mer busser og fler tog og fler farger i drift   uden det skal koste 1 kr  for de som lever i danmark  og naturlivis  at det ikke koster vor natur skader 

naturlivis  fler  handicap mini musser til handicape og ældra   vor de kan stope vor som helst  

i danmark skal vi kumme rejse rund over aldt frit og kvit uden at frykte vi sku have en billet i hånden  eller få grå hår når vi ser en togkontrolør nu skal vi bar at lær at slappe af og nye rejsen  vor men ønsker sig

og nu skal toget vær vor stor kolitiv trafik og vise steder skal men bruge busser og andra steder farge overfart  som sagt vil der vær fler mensker der kommer i jop og får seldbestemse over ders liv

vi lover at avskaffe brugerbetalning på transport i danmark  kun vis vi får statmagen  så vil det indgå i vor program i de 150 dage  at aktiver ... 

det er toll vesnet vad har de med dig  miss  vi tjekker up  

kriminelle som medtager  stoffer eller ilegalt var ind i danmark skal betalle bøder så det merkes   grance handen  minskes med bøder da vi i danmark har det mest af samme var    det går de gule vest  folkeparti  ind for  

                    vi vil garenter minste pension

                                  20.000 pr månle

det er ingen partier i danmark der har kunne holde at de vil gi 20.000 tusen kr til pansionister  jo vi kan love det og holder vor ord  jo ser i når vi minsker vor militær til 90 prosent og sælger vår militær udrustning og eklær at danmark er en neotral land der må ikke førs krig eller indtages og vi behandler vor nabo med høflihed rusland  skal i se vad vi får tilbage  

Levealderen stiger. Men vores kroppe kan ikke holde til at arbejde længere end i dag. I forvejen er en pensionsalder på 68 fra 2030 mere end rigeligt for mange af vores medlemmer. Derfor giver det ingen mening at hæve pensionsalderen i takt med levealderen.
Desværre lægger regering og Folketing op til endnu en forhøjelse af pensionsalderen i løbet af 2020 - sandsynligvis i oktober. Det fremgår af det såkaldte "velfærdsforlig" fra 2006.
Som forslagsstillere kræver vi, at politikerne stopper de automatiske forhøjelser af pensionsalderen. Vi siger STOP 68.
, men vi håber, at borgerforslaget får opbakning langt ud over vores egen medlemskreds, da nedslidningen rammer bredt på det danske arbejdsmarked.
I stedet må politikerne kigge på virkeligheden. Alt for mange slides allerede i dag op eller dør, inden de når pensionsalderen. For eksempel når hver fjerde murer aldrig at nyde alderdommen sammen med familien.
Derfor skal der indføres et nyt pensionssystem, så alle danskere uanset job og uddannelse får mulighed for en værdig alderdom. Første skridt er at fastfryse pensionsalderen på 68 år. Vi har også ret til at leve livet - efter arbejdslivet.

og love at minste pension ikke er mindra ind 20.000 kr dem som har opsparing skal ikke nyde af pansion de skal kunne leve af ders opsparing til de ikke har merså kan de søge tilskud om at få en pansion

dem som har opsparing skal ikke nyde af pansion de skal kunne leve af ders opsparing til de ikke har merså kan de søge tilskud om at få en pansion ny måde at få pansion men søger om pansion som en tilskud til dem der har penge på atp eller ligne eller i aktiereller i bankerne dem der ikke har kan søge det via kommunen vi skal forbedra 100 prosent vor eldra sag som vi ved at alle bliver jo ældra og skal have noget hjelp mer eller mindrahjæme hjelp skal vær gratis de skal have frihed til transport med bus og tog og skib gratis men ikke dem som er rig og har fler milioner kr på konto i bankerne i verden og i danmark de skal betale det ud af ders ejen lomme ..Ældre i hver fjerde kommune vil opleve forringede forhold på plejehjem og i hjemmeplejen til næste år, viser en undersøgelse lavet af ældrerådene.Typiske eksempler på forringelser er rengøring hver tredje uge i stedet for hver anden uge, færre ansatte i hjemmeplejen og færre aktiviteter på plejehjemmene.Mange kommuner skærer på velfærden næste år det vil vi ikke vi vil hjelpe de ældra så de har det godt i ders siste år at leve i

men det indbær i at i støtter os i at få statmagten i danmark    

Danskerne bliver fortsat ældre og ældre

Danskerne bliver ældre og ældre, og det er en udvikling, som har været mere eller mindre konstant siden 1990. 

vi skal også avskaffe hjemløse i danmark

Rolf er pensionist i Sverige, et land der bryster sig af at være et velfærdssamfund.

Men der er ikke meget velfærd for Rolf.

Rolf er hjemløs. Han bor i sin gamle bil.

Rolf har arbejdet og betalt skat hele sit voksne liv. Nu risikerer han at leve sine sidste dage som hjemløs i Sverige.

Kommunen siger, at de ikke kan hjælpe ham.

Og Rolf er ikke den eneste. Der er flere andre ganske almindelige pensionister, der er hjemløse. Det dokumenterede svensk TV, SVT, for 1½ år siden.

Samtidig er der beretninger om flygtninge, som uden videre er sikret en bolig.

Joakim Lamotte

Beretningen om Rolf kom frem takket være Joakim Lamotte, der er freelance journalist.

Joakim Lamotte fik Rolf til at fortælle sin historie til et kamera.

Under interviewet løber tårerne ned over Rolfs kinder.

"Er det sådan, du skal stoppe?" Siger den 88-årige mand.

Lamotte lagde videoen med Rolf ud på Facebook, og den gik totalt viralt med det samme. På to dage var den set to millioner gange. Fria Tider

Ingen hjælp hos kommunen

Mange var rasende over de forhold, man tilbyder en tilsyneladende ganske almindelig folkepensionist i dagens Sverige.

Men myndighederne var hverken til at hugge eller stikke i.

Lamotte gik sammen med Rolf til Trelleborg kommune. Deres svar var, at det er borgernes egen pligt at skaffe sig en bolig.

De kunne kun tilbyde en indkvartering på et bosted for udsatte grupper.

- Der er ikke noget, vi kan hjælpe med.

Rolf og Lamotte nægtede at gå, før de taler med en ansvarlig. Men ingen chef kommer nogensinde.

- Nu ved jeg, at jeg ikke får et sted at bo, siger Rolf, da de igen sidder i hans bil. Sverigedemokraterne i kommunen reagerede på videoen på Facebook. De fandt frem til Rolf og betalte et værelse for ham på et hotel. Det er han glad for, men han vil gerne have sin egen lejlighed.

Men det kan have lange udsigter. Der er boligmangle i Sverige.

Andre pensionister er ligesom Rolf hjemløse.

Mange hjemløse pensionister i Sverige

Det kom frem i svensk TV for godt 1½ år siden. En tv-journalist tilbragte to nætter sammen med hjemløse pensionister. Det blev til en reportage, der vakte opsigt. SVT

"Jeg skammede mig som en hund", sagde den unge journalist efter sit møde med de ældre landsmænd, som forsøgte at hutle sig igennem.

En af dem var den tidligere elektriker Martin Lannehjelm, der tidligere levede et godt liv, som så mange andre svenskere.

Men da TV fulgte ham, var han folkepensionist og hjemløs. Han var blevet skilt og kunne ikke få en lejlighed. Dem, han kunne få, havde han slet ikke råd til at betale.

Nu måtte han hver nat køre rundt med bus og S-tog for at holde varmen og få lidt søvn. Det er hårdt og uværdigt, og han drømmer om at få en lejlighed og sit gamle "Svenssonliv" tilbage.

Og Martin er ikke den eneste.

I 2018 var der 1850 hjemløse pensionister, ifølge SVT. Ganske almindelige pensionister.

Alene i Stockholm var antallet fra 2015 til 2016 vokset med 35 procent.

"Det er svært at komme ind på boligmarkedet i dag, specielt for personer med lav indkomst" sagde Charlotta Fondén fra Socialstyrelsen dengang til SVT.

I dag er der boligmangel i hele landet. Og kommunerne hjælper børnefamilier før de hjælper pensionister med forskellige boligproblemer, siger hun.

Flygtninge har ret til en bolig

Problemet med hjemløse pensionister er vokset i den periode, hvor migranter fra Mellemøsten, Afghanstan og Afrika er strømmet til Sverige for at søge asyl.

Som en af pensionistene i TV-indslaget siger: "En syrer på 22 år som kom under indvandringsbølgen får tildelt en toværelses lejlighed midt i Stockholm".

-Hvad med at tage vare på dem som allerede er borgere i Sverige? fortsatte hun. (Læs mere hos rights.no)

Springer over i boligkøen

Forklaringen ligger grundlæggende i den svenske lovgivning. Ifølge loven har flygtninge, der får opholdstilladelse i Sverige, groft sagt ret til at få en bolig. Det betyder, at de kan springe svenskere over i boligkøen.

Der er også flere kommuner som ligefrem bygger nye boliger kun beregnet til flygtninge.

I Kungsbacka kommune byggede man for eksempel sidste sommer 52 indslusningsboliger til flygtninge. SVT

Det er meget sørgeligt at følge, hvordan Sverige svigter sine egne svage borgere for at skaffe penge til den politisk korrekte udlændingepolitik.

Lamotte giver ikke op. Men hvad med det svenske folk?

vi skal også avskaffe hjemløse i danmark med at give de hjemløse føst og frammest at få huslyg i asylcenter og opne 150 forsogshjem til de hjemløse i danmark danmark skal det vær rat at bo en sted og ikke kan sig jeg er hjemløs når tilbudet er der kan men ikke ikke sig jeg er hjemløs vis noget siger at de vil leve på gaden det er bedra for dem kan de ikke gå og tikke befolkning om penge og kalde sig hjemløse så er de ikke hjemløse så er de bedraver forti der er en seng til dem på en af de 150 forsogshjem eller i de tomme asylcenter i landet

det er ingen partier der taller om avskaffelse af hjemløse i danmark men det gør vi

asylsøger og kvoteflytninge kan ikke få rat at opholde sig på hjemene da det er fortrindsvis til dansker med dansk cpr no og indvandra som har boet i landet mer ind 20 år vis de er utefres med danmark må de ser at pakke sammen og rejse vider danmark skal ikke give dem penge til rajsenmens de er i danmark skal de bo i asylcenter og mad får de i asylcenter og der er tvunget at spise svine køb verdagdet er en betense for at opholde sig i asylcenter

og men skal hjelpe de social udstyde bedra fra døg open cafer og værsteder vor pasonalet skal hjelpe dem med de problemer de måtte have og havefler social ambulance tjenste i danmark en ver by burte have minst fra 6-10 ambulncer tilrådehedhed og de skal vær døgn bemandet på ligleds som branvæsnet og det skal leges sammen med branvæsnet det tjenste så borgen kan ringe 112 og bede om social ambulance at talle med der skal severs gratis mad og kafe og drikevar til dem der har behov Unge med handicap blev stærkere i kampen mod kommunenVrede, frustration og manglende livslyst blev afløst af fællesskab, kampgejst og øget styrke, da unge med handicap tog kampen op mod Københavns Kommunes planer om nye nedskæringer på handicapområdet

men det indbær i at i støtter os i at få statmagten i danmark     

det er din og min og statens og kommunens plikt at avskaffe hjemløshed i danmark   jo  vi kan avskaffe det med de resurser af penge der kommer tilrådehed som vi aldrig ikke har set før  når vi forlader eu unionen og fjer os fra nato facisme  og gør danmark neotralt land  og tvinger de rige til at betalle ders skal som ikke har gjort det vil i se  at der vil vær penge  mange penge til overs at brug dem føst på danmark

2.000 billige basalboliger til 3.500 kroner om måneden men det ikke nok for 120.000 hjemløse i danmark

 https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7649957/Boligselskab-foresl%C3%A5r-at-bygge-2.000-billige-basalboliger-til-3.500-kroner-om-m%C3%A5neden

det kan vi ikke se boot fra  at  asylsøger  kan få en sted at bo   mens  de hjemløse skal  bo på  gaden eller på bofels kolitiver   der er  noget galdt i danmark    ud med asylsøger  de skal bo i asyl center uden ratiheder  de skal motevers at rejse tilbage til ders  land  vil de ikke så skal de tvinges fysisk   på ders ejen  regning 

 NYE  ANDKRIP MOD  HJEMLØSE   FRA GADEN BLIVER DE ANDKRIPPET AF MUSLIMERNE OG  PÅ BIBLOTEKERNE MOPPER PASSONALET DEM HALLO  HALLO   DET ER OGSÅ   MENSKER  MED AT GØR MED DE HAR LISOM ANDRA BORGER RAT TIL AT VÆR DER  SAMFUNDET KAN JO GIVE DEM BOLIGER IND AT GIVE FLYTINGE OG ASYLSØGER BOLIGER GRATIS OG VILLAGER  SOM MEN HAR SET I YDERKOMMUNDER FLYTNINGE OG ASYLSØGER   FÅR ALDT VAD DE SKAL HAVE MEN HJEMLØSE FÅR FINGER  A SAMFUNDET   OG AT FRIHEDS BERØVE DEM BIBLOTER  SÅ  KAN DE JO SELDMORD SÅ ER DE JO IKKE MENSKER

DE GULE VEST FOLKEPARTI LOVER AT HJELPE HJEMLØSE I DANMARK  

 https://www.weekendavisen.dk/2020-8/samfund/ikke-efter-bogen

vi skal tillivs at muslimer  mopper eller overfalder de hjemløse  det skal koste udvisning af danmark  med ders farmilie   de skal verken have tilrådehed  advorkat eller brug af domstolen det direkte ud af klasppen når politiet kun dukomenter at en gernings mand  eller kvine  med muslimsk herkomst  

de kriminele muslimer i danmark skal ikke nyde det godt af vor demokrati  når de begår kriminal handling   danmark skal svar i gen med udvisning af de kriminele bander og morder og terroister og maget mer 

vi skal sikra vor stofmisbruger at de har ders ejen behandlingsted 

vi skal sikra vor stofmisbruger at de har ders ejen behandlingsted som men kunne kalde nakohospital med ders ejen skadestue vor de kan få hjelp 24 timmer det skal behandles vis politiet finder dem eller social ambulance folk i danmark som men har set i norge at nakomander tvinges i behandling det samme tilbyder vi at gør

der skal ikke ske forskel på om du er driv stiv af nako eller af alkohold der skal vær en hospital i ver region vor de kan få hjelp i 24 timmer 

DET  GÆLDER OGSÅ  VOR  KRONISKE PATIENTER  DE SKAL HAVE SYGEHUSE OG KRONISKE SKADESTUR I DANMARK  SÅ DE KAN FÅ DEN HJELP DE HAR BEHOV FOR   DET ER OGSÅ  EN MERKE SAG   UNDER SYGHUS   FORLIG 

vi skal i gen opne de gamle hospitaler som er blivet lukket  

Det skal gøres muligt at få en lægehenvisning med offentligt tilskud til behandling hos en psykoterapeut. 

dag sidder psykologforeningen tungt på retten til henvisning til behandling med tilskud fra det offentlige. I betragtning af at der ofte udbydes psykoterapi i psykologernes praksis, er det på høje tid at der også kan henvises til faktiske psykoterapeuter fra uddannelser der er reflektor evaluerede.Dette borgerforslag lægger op til en blåstempling af reflektor evaluerede uddannelser, så dimitenter fra sådanne uddannelser kan yde hjælp til borgere der har henvisning fra læge, med tilskud.Psykoterapeutiske metoder vinder stadig større indpas landet over, fordi metoderne oftest har en hurtigere og bedre virkning end kognitiv terapi, både på kort og lang sigt.Det er derfor både i alles interesse at netop psykoterapeuter kan tilbydes ydernummer og modtage borgere med henvisning fra lægen.Skriv venligst under så vi kan begynde at spare penge i det offentlige, samtidig med at borgere får den hjælp de efterspørger.Som selvstændig psykoterapeut oplever jeg hver uge borgere, som har været i et længere forløb hos en psykolog og ikke oplever samme udvikling, som de gør efter 1 session hos mig. Indenfor alle brancher findes der mennesker som er dygtige og knap så dygtige, men jeg tænker det handler lige så meget om metode. Kognitiv terapi hos en psykolog har sine begrænsninger og den begrænsning burde være årsag nok til at få psykoterapeuterne på banen.Ydermere er der mange penge at spare i det offentlige. Der gives i dag tilskud til 12 sessioner hos en psykolog og min erfaring at selv et forløb på 3 sessioner hos en psykoterapeut flytter mere end kognitiv behandling har mulighed for i det hele taget.Til lettere livsplanlægning, lettere stress eller sorgbearbejdelse er den kognitive tilgang fin, men taler vi chok og traume forløsning, ptsd behandling, ocd, spiseforstyrrelser, så har psykoterapien bevist sig som overmand.En lang række problemstillinger løses ikke endeligt med medicinering og kognitiv terapi men med psykoterapi. 

Retten til at tilgå eksperimentel behandling inden traditionelle behandlingsmuligheder er udtømte ved uhelbredelig, dødelig sygdom 

Patienter, omfattet af det danske sundhedsvæsen, der vurderes uhelbredeligt syge, og som med sikkerhed vil dø heraf, skal have retten til at kunne tilgå eksperimentel behandling efter eget ønske - eksempelvis, men ikke kun, ved Fase 1 enheden ved Rigshospitalet. Patienten skal underskrive en erklæring, hvorved vedkommende informeres om, samt accepterer, de risici, der er forbundet med at overgå fra traditionel til eksperimentel behandling. Sundhedsvæsnet skal herefter efterkomme patientens ønske i videst muligt omfang indenfor rammerne af, hvad det danske sundhedsvæsen er i stand til rent fagligt. Der skal ligeledes tilbydes eksperimentel behandling i udlandet, såfremt dette vurderes økonomisk forsvarligt set i forhold til den forventede effekt af behandlingen - en sådan vurdering skal foretages sundhedsvæsnet, men skal kunne indklages af patienten til en uafhængig instans, hvor behandlingstiden skal være kort.Forfatteren af forslaget mistede en nærtstående til kræft. Der var allerede i starten af forløbet tale om, at kræftsygdommen var uhelbredelig, men på trods af, at man i sundhedsvæsnet vidste, at traditionel behandling med kemoterapi, strålebehandling, hormonbehandling m.v. ikke ville have en helbredende effekt, blev personen tvunget til at gennemgå samtlige traditionelle behandlingsformer, inden man kunne få lov til at overgå til eksperimentelle behandlinger. Først efter et meget smertefuldt forløb, der varede flere år, blev der givet grønt lys til at kontakte Fase 1 enheden på Rigshospitalet, der herefter skulle lave dybdegående analyser af kræftvævet for at kunne vurdere, om der var eksperimentelle behandlinger, som ville kunne have en positiv effekt.Desværre, efter så lang tid med traditionelle behandlinger, der nu var udtømte, var personen meget afkræftet og sygdommen havde fået et stærkere greb i vedkommende. Et greb personen aldrig kom ud af igen. Havde man derimod haft retten til at overgå til eksperimentelle behandlinger efter eget ønske meget før i forløbet, havde resultatet måske været et andet.Det er ødelæggende for en patients og de pårørendes håb at vide, at uanset hvad der tilbydes af traditionelle behandlinger, så vil det ikke ændre på det endelige resultat, alt imens tiden går og helbredet bliver dårligere. Derfor vil det kunne give nyt håb for mange uhelbredeligt syge, og deres familier og venner, at man får retten til at gå nye uudforskede veje, hvis man føler, at man kan leve med de risici, der er forbundet hermed. Håbet for en ny type behandling, der kan kurere sygdommen, er det eneste en uhelbredeligt syg patient har tilbage at klinge sig til - lad os give dem en håndsrækning og fornyet håb, som de kan tage imod, når og hvis de ønsker det.

vi skal i gen opne de gamle hospitaler som er blivet lukket ned med at renover dem vis det kan betale sigog gen opne de mange skadestur som er blivet lukket ned i vert melemstor by skal der vær skadestur tilrådehed til befolkning .. som men ser i norge funger det fint ..
og det skal vær gratis for behanling på skadestur 

Minister skal i samråd om næste bølge sparekrav på sygehuse 

 https://www.berlingske.dk/politik/minister-skal-i-samraad-om-naeste-boelge-sparekrav-paa-sygehuse

DANMARK  SKAL  HAVE DERS SYEHUSE TILBAGE DE DER BLIV LUKKET NED  SKAL VI RENOVER DEM OG ANDSATTE  DANSKER I DEM RENGØRNING KAN MUSLIMER  VARTAGE  

LEGER OG STAMPASONALE SKAL VÆR DANSK MED IKKE FRAMET HERKOMST 

DE RIGE HAR I MANGE ÅR IKKE BETAL  SKAT OG DE RIGE FIRMA

HAR IKKE BETALT TIL SKATTEN  NU ER DET SLUT   SIDEN DE BLIV OPRATTET I DANMARK  SKAL DE BETALLE SKAT DET LOVER JEG

FRA DE GULE VEST FOLKEPARTI

DE SIGER VI KAN REJSE  VÆK  

JEG SIGER JA MEN UDEN FIRMA OG DIN VARDIER  SOM AKTIER OG PENGE VIL VI INDFRYSE I UDLANDET  PÅ DENNE MÅDE TVINGER VI DE RIGE TIL AT BETALLE SKAT SOM ALLE

free  ekstra barsel til forældre med handicappede/ alvorligt syge børn 

Idag er det sådan at forældre som får et handicappet/alvor syge barn får samme barsels periode som alle andre nybagte forældre, det vil vi i Baglandspartiet ændre på, forældre til handicappede/alvorligt børn skal have 12 ugers ekstra barsel som man som familie selv kan prioritere over. Man vælger altså selv hvordan de 12 uger skal ligge og fordeles imellem forældreneGrunden til vi har valgt at forældre til handicappede/alvorligt børn skal have 12 ugers mere barsel er fordi at det kræver enorme resurser både fysisk og psykisk i den første tid. Forældre til et handicappet/alvorligt barn vil som regel også skulle være en del på hospital og lignende.Når forældre får beskeden om, at deres barn vil blive handicappet eller er alvorlig syg for eksempel udviklingshæmmet, hjerneskadet, eller hjertefejl, og andre svære diagnoser vil det første døgn være præget af chok, forvirring og måske benægtelse. Dette gælder uanset, om det er et nyfødt spædbarn eller et større tidligere rask barn.
Når forældrene så har forstået, hvad der er sagt, vil følelserne være præget af sorg, gråd, skyld, bekymring og måske vrede. Nogle forældre vil ikke kunne forstå, hvad der er sket, og kan ikke foretage sig noget og sidder meget af tiden og stirrer ud i luften. De oplever et følelsesmæssigt kaos.
Det er et voldsomt problem, at deres raske normale ønskebarn nu er taget fra dem, og de skal lære at elske det handicappede eller syge barn. Kan de det? Bare det at få sådanne tanker, giver forældrene voldsom skyldfølelse. Sorgarbejdet i denne periode vil være præget af en kamp mellem drømmen om det raske barn og virkeligheden. Nogle vil benægte barnets diagnose og deraf følgende fremtid, andre vil være præget af dyb sorg.
Forældrene kan opleve fysiske symptomer for eksempel angstanfald, hjertebanken, irritabilitet, aggressive vredesudbrud og oftest søvnforstyrrelser og koncentrationsforstyrrelser. Det kan være et yderligere problem, at forældrene oftest reagerer forskelligt og derfor kan have svært ved at støtte hinanden. Manden vil oftere være handlingspræget og måske mere optimistisk end moderen. Denne periode kan vare flere uger. Herefter vil forældrene oftest langsomt erkende realiteterne og få mere orden på deres følelserDerfor er det vigtigt at man har denne ekstra tid på BarselSå derfor håber vi i Baglandspartiet at dette vil blive en realitet 

Ansæt private psykologer i psykiatrien så psykisk syge slipper for at ryge ud og ind af systemet

Vil på længere sigt give færre indlæggelser

Psykiatrien har for lidt mandskab og ressourcer til at kunne tackle de psykisk syge dette er observeret op til flere gange og er endda blevet bekræftet af personale! Så dette lovforslag går simpelthen ud på at ansætte flere psykologer så den sårbare borger kan få ugentlige samtaler i psykiatrien, kan dette dog ikke efterkommes må der uddannes flere psykologer og også indenfor speciale af diverse diagnoser så psykiatrisk system er klædt godt på til at hjælpe de udsatte sårbare borgere så kan det også medvirke til at folk ikke ryger ind og ud hele tiden og der kan spares penge til de sårbare kan få mere hjælp end de gør nu!Begrundelsen for dette forslag er så simpelt der er bare ikke nok hjælp til de psykisk syge og det syntes jeg simpelthen ikke er retfærdigt i et land som Danmark der kalder sig et velfærdssamfund! Hvor er velfærden henne?? når flere sårbare borgere ryger ind og ud af psykiatrisk afd. Pga af senge plads mangel og for lidt mandskabLøs det nu og ikke i morgen fordi alle folk kan blive ramt af en psykisk lidelse!! 

Gratis tandlæge via sygesikringen 

det bakker vi op om fra de gule vest folkeparti 

nye social ambulancer til befolkning

social ambulanser til brug i byerne vor befolkning har det svart at funger skal udryknings af sociale tjenste rykke ud til borgeren inden det forsent der kan brugs til folk som er psykisk problem eller dipramation eller seldmordtrurne og maget mer alle kan kalde dem up på 112 via politiet så stiller politiet om til den faglig pasoni bedradskab styrlsendet gavner jo beskeftilse så det kommer fler i jop på denne måde men det indbær i at i støtter os i at få statmagten i danmark     

DE GULE VEST  FOLKEPARTI   VIL HAVE DEM  I  ALLE  BYER I DANMARK   DER ER PENGE TIL DET 

DE SKAL VÆR EN DEL AF BERADSKABSTYRLSEN  OG  DEL  AF  ALARM  CENTRALEN   112  MEN TILKALDER

SOCIAL DØGN VAKTER SKAL BEMANDES AF SOCIAL AMBULANCE FOLK  VOR FOLK KAN HENVENDE SIG  VIS DE HAR PROBLEMER MENS DEN AKUTE AMBULANCE RYKKER UD TIL FOLK DER IKKE SELD KAN NÅ AT KOMME TIL  SOCIAL DØGN VAKT

SOCIAL DOGNVAKT SKAL VÆR I ALLE BYER  OG OPEN DØGN DRIFT   DEN SKAL VÆR EN DEL AF BERADSKAB STYRLSEN OG KOMMUNEN 

vi skal avskaffe bander og terroister i danmark 

vi skal avskaffe bander og terroister i danmark vi skal slå føst mod dem inden de gør det mod befolkning .. der skal vi udvise bande facister uden dommer avgørlsede  de skal ikke have advorkat tilrådehed  da det helle koster penge  hr og fru danmark  det ud af klappen omgånde     eller  vad  vil i bruge skatte kr at brødføde muslimske bander i danmark

vi skal vær taknemli at udlanske spionder dreber de real terroister og det bakker vi up 100 prosent updanmark skal ikke have terroister at de kan beskøtte sig i som en irander fra ringsted og andra fra tetjenien som lever som terroister af kakatus område terroister boer som guder i nordsjæland men har drab mange mensker og de gemer sig i danmark 

det danske junter beskøtter dem
danmark skal vise at i danmark kan de terroister ikke geme sig de vil blive udlerveret til det land de er siktet for en forbrydse det skal de regne med uden set vor de komer fra  

Enhedslisten kræver evaluering af terrorlovgivning

vi siger  knal i lovet det siger vi som gul vest folkeparti nej vi vil have full overvåning 24 timmer verdag og fler kamra overaldt for at folk kan finde ders trykhed i nattetimer  det best for danmark og for danskerne   

Bil brændte i naturskønt område ved Igelsø kort tid efter skyderi i Ladegårdsparken i Holbæk.

Flere skud blev igen affyret i boligområde i Holbæk 

https://politiken.dk/indland/art7648476/Flere-skud-blev-igen-affyret-i-boligomr%C3%A5de-i-Holb%C3%A6k 

vi skal ikke forplaje en terroist i danmark han eller hun skal udlervers til forfølse i det land han var med at begå kriminel handling uden set men kan ikke li det eller ej ..  det er vor  politik  

vi skal se på region frihed

skal region i danmark begrances som i udlandet  og det skal vær legalt at kritiser region i danmark offlidt


16-årig mordtruet: »Jeres religion er noget lort«samtidet roser vi den 16-årig fransk gymnasieelev for at puste til ilen om islam er den vær at godkende som region Mila blev berømt over hele Frankrig som "Mila-affæren vor hun bliv voltaget af flytning asylsøgerfler migranter så på voltet men gjor ikke noget de siger jo det er jo en del i koranden der tilader det

DE GULE VEST VIL GERNE INDFØR  EKSTRAMISTISK  LOVGIVNING  SOM KAN  FORBYDE DEL AF ISLAMISTER I DANMARK  

 VI ER TIL TJENSTE  FOR  BEFOLKNING I DANMARK